Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου, Αθήνα 157 80 Ελλάδα