Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Ζωγράφου, Αθήνα 157 80 Ελλάδα

Περιγραφή

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην κοινότητα της Σχολής και σε ενδιαφερόμενους εκτός Σχολής και καλύπτει τα εξής θέματα: - Τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις της Σχολής, - Την ιστορία της Σχολής, - Τη διοικητική οργάνωση της Σχολής, - Την οργάνωση των σπουδών, - Το πρόγραμμα σπουδών, - Τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του προσωπικού της Σχολής.

Πληροφορίες

Fax: 210 772 3304

Επαφές