Εθνικές, Διεθνείς Μεταφορές “Globi Trans” Πάτρα

Γλαύκου 51
Πάτρα, Πάτρα 26322 Ελλάδα