Εθνικές, Διεθνείς Μεταφορές “Globi Trans” Πάτρα

Γλαύκου 51
Πάτρα, Πάτρα 26322 Ελλάδα

Περιγραφή

Η Globitrans ιδρύθηκε στη Πάτρα από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στο χώρο των μεταφορών και εξειδίκευση στα υγρά και στα επικίνδυνα φορτία. Η Εταιρεία έχει αντικείμενο τις χερσαίες και συνδυασμένες μεταφορές, δια μεταφορές και πρακτορεύσεις εθνικές και διεθνείς. Μπορεί να μεταφέρει, να αποθηκεύσει και να διανέμει όλων των ειδών τα φορτία. • Ξηρά Φορτία • Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας • Ειδικές Μεταφορές • Φορτία ADR • Υγρά Φορτία • Χύδην Φορτία Ο στόλος της αποτελείται από ιδιόκτητα αλλά και συνεργαζόμενα οχήματα, που τηρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και εκτελούν με ασφάλεια και συνέπεια οποιαδήποτε μεταφορά εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η πολυετής εμπειρία, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η διάθεση για εξέλιξη κάνουν τη Globitrans να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς.

Επαφές