Αναζήτηση

TAXCENTRAL ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕπιλογές Καταχώρησης

TAXCENTRAL ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


TAXCENTRAL ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιγραφή: – Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρηση σας
– Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών
– Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφ. Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)
– Προοδευτική ενημέρωση αποτελεσμάτων κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ)
- Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
- Παροχή φορολογικών συμβουλών
- Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
- Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 & Ε2 – Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9
- Μισθωτήρια-συμβάσεις
Διεύθυνση: ΦΕΡΩΝ 21
ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑΣ 10434
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2114136485
Άλλες Κατηγορίες: * Υπηρεσίες » Λογιστές