Αναζήτηση

Loft StudioΕπιλογές Καταχώρησης

Loft Studio


URL:  https://www.loftstudio.gr

Loft Studio

Περιγραφή: Loft studio is a photography agency based in Kavala.
We are a team specialized in capturing the feeling through moments and create memories.
That’s our engagement to you.
Through events, weddings, party’s,
stills & styles we are hoping that your love stories become our loft stories.
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11α
Καβάλα, Καβάλας 65403
Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2510221663
Άλλες Κατηγορίες: * Υπηρεσίες » Φωτογράφοι