Βασίλειος Ζάχος - Ορθοπαιδικός

Ξενίας 5
Αθήνα, Αθήνα 11527 Ελλάδα

Περιγραφή

Καινοτόμες Χειρουργικές Τεχνικές Μικρότερη Νοσηλεία – Λιγότερος Πόνος Η κλινική και χειρουργική μου εμπειρία έχουν εμπλουτιστεί και αναπτυχθεί κατά τη εξάσκηση των καθηκόντων μου στην επαγγελματική μου διαδρομή κατά τη διάρκεια των χρόνων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ΗΠΑ (USC-Los Angeles) όπου και άσκησα την Ορθοπαιδική Χειρουργική.