Τονικίδης Έπιπλα Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Αδριανουπόλεως 45
Θεσσαλονίκη, Καλαμαριάς 551 33 Ελλάδα