ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Πακέτα & Τιμές

Δωρεάν


Για πάντα χωρίς κανένα κόστος και χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση

 • Προτεινόμενη Καταχώρηση
 • Αφιερωμένη Σελίδα Καταχώρησης
 • Επιπλέον Κατηγορίες 0
 • Εμφάνιση Διεύθυνσης
 • Εμφάνιση Χάρτη
 • Μηνυματοδότης
 • Κριτικές
 • SEO
 • Απαιτείται Backlink

Free

Παραγγελία Τώρα

Βασικό


Για όσους επιθυμούν αποτελεσματική προβολή της επιχείρησής τους

 • Προτεινόμενη Καταχώρηση
 • Αφιερωμένη Σελίδα Καταχώρησης
 • Επιπλέον Κατηγορίες 2
 • Εμφάνιση Διεύθυνσης
 • Εμφάνιση Χάρτη
 • Μηνυματοδότης
 • Κριτικές
 • SEO
 • Απαιτείται Backlink

€20.00

Το Έτος

Παραγγελία Τώρα


€35.00

Τα 3 Έτη

Παραγγελία Τώρα

Επαγγελματικό


Για όσους αναζητούν την καλύτερη δυνατή προβολή και όλα τα προνόμια

 • Προτεινόμενη Καταχώρηση
 • Αφιερωμένη Σελίδα Καταχώρησης
 • Επιπλέον Κατηγορίες 6
 • Εμφάνιση Διεύθυνσης
 • Εμφάνιση Χάρτη
 • Μηνυματοδότης
 • Κριτικές
 • SEO
 • Απαιτείται Backlink

€50.00

Τα 5 Έτη

Παραγγελία Τώρα