Μιχάλης Δημητρίου

Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά 55133 Ελλάδα