Μεταφραστικό γραφείο - Αlpha Ermis - Θεσσαλονίκη

Χαλκέων 11
Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 54631 Ελλάδα

Περιγραφή

Λίστα θεματικών τομέων εξειδίκευσης σε 35 γλώσσες : Μετάφραση, νομιμοποίηση και επικύρωση εγγράφων, Σφραγίδα Χάγης (apostille). Μετάφραση Νομικών εγγράφων (Συμβάσεις , πληρεξούσια, συμβολαιογραφικές πράξεις, συμβόλαια). Μετάφραση Δημόσιων εγγράφων (Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης ,διαβατήρια , άδειες παραμονής). Μετάφραση Ιατρικών εγγράφων (Γνωματεύσεις, συνταγές, οδηγίες χρήσης φαρμάκων, λογισμικά & εγχειρίδια ιατρικών μηχανημάτων). Τεχνικές μεταφράσεις (Έγγραφα, εγχειρίδια & διαφημιστικό υλικό, Ιστοσελίδες και εφαρμογές). Ακαδημαϊκές μεταφράσεις (Πτυχία, εργασίες , βιβλία,έρευνα και μετάφραση ιστορικών πηγών)