Κτήμα Γκλίναβος

Μοναστήρι - Ζίτσα
Ιωάννινα, Ιωάννινα 44003 Ελλάδα