Κέντρο Θεραπείας Λεμφοιδήματος

Λεωφ. Ποσειδώνος 13 (πλησίον νοσ. METROPOLITAN)
ΜΟΣΧΑΤΟ, Μοσχάτου 18344 Ελλάδα