Κέντρο Θεραπείας Λεμφοιδήματος

Λεωφ. Ποσειδώνος 13 (πλησίον νοσ. METROPOLITAN)
ΜΟΣΧΑΤΟ, Μοσχάτου 18344 Ελλάδα

Περιγραφή

Το Κέντρο Θεραπείας Λεμφοιδήματος δημιουργήθηκε για να προσφέρει μια εξειδικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, σε ασθενείς με Λεμφοίδημα. Στο κέντρο μας αντιμετωπίζονται περιπτώσεις Λεμφοιδήματος κυρίως από ογκολογικούς ασθενείς, μετά από μαστεκτομή, λεμφαδενικό καθαρισμό, ακτινοβολίες, λέμφωμα, αλλά και περιστατικά Λεμφοιδήματος μετά από πλαστικές επεμβάσεις και ορθοπαιδικά χειρουργεία. Λεμφοιδήματα εξαιτίας μόλυνσης, φλεγμονής, τραύματος, χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, καθώς και Πρωτογενή Λεμφοιδήματα αγνώστου αιτιολογίας. Χρησιμοποιούμε ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς ειδικού εξοπλισμού και προγραμμάτων αποκατάστασης, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για την θεραπεία του Λεμφοιδήματος. Λειτουργεί στην Λεωφ. Ποσειδώνος 13, στο Μοσχάτο, σαν ξεχωριστό τμήμα στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας P.H.C. Υπεύθυνος του κέντρου είναι ο Φυσικοθεραπευτής Δημήτρης Νικολάου (P.T.,B.S.)

Επαφές