Καφέ/Εστιατόριο “Ελληνικόν” Πάτρα

Πλατεία Υψηλών Αλωνίων 20
Πάτρα, Πάτρα 26224 Ελλάδα