Περιγραφή

H εταιρεία Horizon – Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώσεις στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η συνεχής παρουσία και ανάπτυξή της στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών την καθιστά σήμερα μία από τις πιο καταξιωμένες επιχειρήσεις προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία Horizon καλύπτουν το ευρύ φάσμα της έρευνας και εκπόνησης μελετών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη μίας βιώσιμης οικονομίας και της κοινωνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της κοινωνικής μέριμνας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές.