ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Βενιζέλου 13
Πέραμα, Πέραμα 18863 Ελλάδα

Περιγραφή

Η εταιρεία ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ιδρύθηκε το 1979 από τον ίδιο έπειτα από μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της συντήρησης και της επισκευής πλοίων. Στην πορεία των ετών και με την συνεχόμενη συσσώρευση εμπειρίας, τεχνογνωσίας αλλά και την επένδυση σημαντικών κεφαλαίων σε εξειδικευμένο εξοπλισμό τέθηκε στρατηγικός στόχος μας η επέκταση στον βιομηχανικό τομέα. Συγκριτικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία αποτελούν το υψηλό επίπεδο ποιότητας εργασιών, οι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, η σχολαστική τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τέλος η ευελιξία ανταπόκρισης σε εξειδικευμένες και απαιτητικές εργασίες.