Περιγραφή

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - λυμάτων, χρησιμοποιώντας μοντέρνες, επαληθευμένες και αξιόπιστες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται παγκοσμίως. Στόχος μας πάντοτε είναι η εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη "custom made solution", η οποία είναι η βέλτιστη τόσο τεχνικά αλλά όσο και οικονομικά.

Επαφές