Περιγραφή

Μέσα από το site αυτό μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες για το νέο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ΕΥΡΩ. Στο διαδικτυακό αυτό χώρο θα βρείτε στοιχεία για την ισοτιμία μεταξύ Δραχμής και Ευρώ, όπως και τις ισοτιμίες των νομισμάτων των χωρών της ζώνης του Ευρώ.