Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Λάρνακος 18
Περιστέρι, Αττική Ελλάδα

Περιγραφή

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία απαγορεύεται να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως σκοπό: α. Τη διαφύλαξη, προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών Και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της. β. Την προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού επιπέδου αυτών. γ. Την προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της (κρίσεις, ιεραρχία, βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές, αποστρατείες των Αξιωματικών κ.α.), η οποία είναι εντελώς διαφορετική απ αυτήν των λοιπών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) δ. Την αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Έλληνα Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα στο Σώμα και στην Ελληνική κοινωνία, προς όφελος των μελών της.