Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Έλλης 8
Βέροια, Βέροια 59100 Ελλάδα