Περιγραφή

Μια πολύ καλή και ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια για το διάστημα, την αστρονομία και την αστροφυσική. Οργανώθηκε στα πρότυπα της wikipedia με στόχο την προαγωγή της γνώσης για την αστρονομία. Η εγκυκλοπαίδεια βασίζεται στους επισκέπτες για την προσθήκη νέων και την τροποποίηση υπαρχόντων άρθρων.