Διαφημιστική Εταιρεία

Νικολάου Πλαστήρα 23
Μαρούσι, Αττικής 15124 Ελλάδα