Ακουστικά Βαρηκοΐας Πάτρα

Πλ. Γεωργίου Α' 27
Πάτρα, Πάτρα 26221 Ελλάδα