Αναζήτηση

Δημόσια Αστρονομική ΕγκυκλοπαίδειαΕπιλογές Καταχώρησης

Δημόσια Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια


URL:  http://www.astronomia.gr

Δημόσια Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια

Περιγραφή: Μια πολύ καλή και ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια για το διάστημα, την αστρονομία και την αστροφυσική. Οργανώθηκε στα πρότυπα της wikipedia με στόχο την προαγωγή της γνώσης για την αστρονομία. Η εγκυκλοπαίδεια βασίζεται στους επισκέπτες για την προσθήκη νέων και την τροποποίηση υπαρχόντων άρθρων.